10 činjenica o dvojezičnosti

10 činjenica o dvojezičnosti

ČINJENICA 1 – KAKO SE POSTAJE DVOJEZIČAN Dvojezičnost ili bilingvalnost je najčešća kod dece roditelja koji imaju različite maternje jezike. Oba roditelja vežbaju svoj maternji jezik sa detetom, i tako dete usvaja oba, praktično istovremeno. Dvojezičnost se dešava i...