Naslovna →  Ispiti Italijanski jezik

 

CELI I CILS

 

CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) predstavlja međunarodno priznati certifikat, Univerziteta za strance u Peruđi, koji svedoči o poznavanju italijanskog jezika. Ispit ste položili ukoliko steknete minimalni broj poena za svaku jezičku veštinu. Polaže se u martu (A1-B2), junu i novembru (A1-C2), takođe u Italijanskom institutu za kulturu.

Ocene A (Ottimo), B (Buono) e C (Sufficiente) su prolazne. Ukoliko neki deo ispita ne položite (usmeni ili pismeni), možete ga ponovo polagati u roku od godinu dana, a potrebno je platiti 70% od ukupne cene ispita.

Kod nas se možete pripremati za polaganje sledećih nivoa: CELI 1 (A2) CELI 2 (B1) CELI 3 (B2) CELI 4 (C1) CELI 5 (C2)

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) je takođe međunarodno priznati certifikat poznavanja italijanskog jezika. Izdaje ga Univerzitet za strance u Sijeni. Ispit se polaže u maju/junu i u prvoj nedelji decembra u Italijanskom institutu za kulturu. Kako bi se ispit položio, neophodno je steći minimalni broj poena za svaku jezičku veštinu. Kod nas se možete pripremati za polaganje sledećih nivoa: CILS A1 CILS A2 CILS UNO (B1) CILS DUE (B2) CILS TRE (C1) CILS QUATTRO (C2)

Za sve dodatne informacije posetite