Naslovna →  Jezici → Francuski  jezik

Škola stranih jezika “Focus”, organizuje kurseve francuskog jezika u okviru kojih se kandidati mogu bliže upoznati sa francuskom kulturom i načinom života.

Kursevi pokrivaju sve nivoe, od A1 do C2, skale Zajedničkog Evropskog okvira za jezike

Svaki nivo sadrži dva podnivoa:

  • A1/1, A1/2;
  • B1/1, B1/2;
  • C1/1, C1/2, C2/1, C2/2

Svaki nivo praćen je udžbenikom i odgovarajućim pratećim materijalom, u zavisnosti od uzrasta i potreba kandidata.

Sav obrazovni material zvanično je odobren od strane Ministarstva Prosvete Francuske.

U program učenja francuskog jezika takođe je uključen i intenzivni kurs francuskog jezika, kao i kurs za poslovnu komunikaciju.

Škola takođe organizuje i pripremu za polaganje međunarodno priznatih ispita DELF i DALF nakon kojih se kandidatu dodeljuju zvanične diploma Ministarstva prosvete Francuske.
One omogućavaju onima koji uče francuski jezik, da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika (www.ciep.fr) .

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi francuskog jezika

Elementarna upotreba jezika A1

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

Elementarna upotreba jezika A2

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika B1

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Samostalna upotreba jezika B2

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Kompetentna upotreba jezika C1

Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Kompetentna upotreba jezika C2

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

La francophonie

Le terme “francophonie” indique aujourd`hui les actions de promotion de la langue française. Au sens institutional, on l`écrit alors avec un f majuscule, “Francophonie” indique une organization international regroupant 56 États et gouvernements qui soutiennent l`utilizations de la langue française et adherent à une Charte.

Les principaux pays francophones
Europe
France, Principauté de Monaco, Belgique, Suisse, Luxembourg, Val d`Aoste, Andorre
Afrique
Maroc, Algérie, Tunisie, Égipte, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina, Bénin,Sénégal, Guinée, Côte d`Ivoire, République Centrafricaine, Cameroun, Congo, Gabon, Zaire, Angola, Mozambique, Comores, Maurice, Seychelles, Ruanda, Burundi, Mayotte
Amérique
Québec, Louisiane,
Asie
Cambodge, Laos, Vietnam
Océanie
Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Walliset Futuna, Vanuatu

Nous vous invitons d’apprendre français avec nous, avec une méthode qui assure un apprentissage complet, pratique, dynamique et efficace:

  • Niveau débutant
  • Niveau intermédiaire
  • Niveau avancé
  • Niveau supérieur
  • Conversation