Pitate se ko će da vam čuva decu preko leta i da ih ujedno nauči nešto novo? Ovog leta Centar stranih jezika Focus otvario je Centar za edukaciju i boravak dece i pruža vam mogućnost da svom detetu priuštite lepši i sadržajniji raspust.

U vezi sa tim razgovarali smo sa PR menadžerkom Centra stranih jezika Focus, Dinom Tomašev.

Kako se rodila ideja za otvaranje Centra za edukaciju i boravak dece?

– Nakon 20 godina rada sa decom uzrasta od 4 do 18 godina, naš Centar poseduje dovoljno iskustva za otvaranje ovakvog boravka za decu. Takođe, u razgovoru sa roditeljima dece, koja kod nas uče strane jezike tokom školske godine, zaključili smo da bi takav program bio interesantan preko leta.

Šta podrazumeva boravak u Vašoj Školigrici?

– U našoj Školigrici postoje dve vrste boravka za decu, celodnevni od 08.00 h do 16.00 h i poludnevni boravak od 08.00 h do 12.00 h. U Školigrici je predviđeno da bude jedna mešovita grupa, koja obuhvata decu uzrasta od 3 do 5 godina. Cilj nam je da, u svakodnevnom radu, stvorimo atmosferu u kojoj se deca osećaju sigurno i prihvaćeno. Deca različitog uzrasta imaju mogućnost da uče jedni od drugih – davanje primera, pomaganje, razumevanje, pažnja… i da se nauče zajedničkom životu bez obzira na razlike. Važno nam je da damo i dovoljno prostora za individualni razvoj svakog deteta. Usmerenim aktivnostima želimo da potpomognemo razvoj fine i grube motorike, kreativnosti, razmišljanja i moći zapažanja.

Kakav je program u Školigrici?

– Naš program se zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj svakog deteta. Deca vreme provode u dve prostorije koje sadrže kutak za crtanje i kreativni rad, kutak za čitanje i odmaranje, kao i prostor za igru i interaktivne aktivnosti. Takođe, na raspolaganju im je dvorište, za svakodnevnu igru i uživanje. Sa decom radimo na razvijanju samostalnosti, na tome da sami mogu da obavljaju sve svoje dnevne aktivnosti i radnje – da se samostalno oblače i spremaju, da sami pripremaju svoj sto za obroke, da znaju da pospreme, i slično. Period između 12.30h i 14.00h predviđen je za odmor i opuštanje, uz neku laganu muziku ili lepu bajku.

Da li će deca imati priliku da uče i strani jezik?

– Dva puta nedeljno u trajenju od 45 minuta, deca će imati časove engleskog jezika, kroz aktivnosti prilagođene uzrastu i interesovanjima dece. Deca će se upoznati i sa francuskim, italijanskim i nemačkim jezikom, kao i sa kulturama ovih zemalja. U nastavi jezika koristimo posebno odabrani audio i video materijal, kao i rad na interaktivnoj tabli. Dva puta nedeljno deca će da imti muzički kutak. Učiće pesme na različitim svetskim jezicima, vežbaće intonaciju i razvijaće osećaj za ritam.

Planirane su i sportske aktivnosti?

– Organizovali smo i Sportski satić sa raznovrsnim sportskim aktivnostima i korektivnim vežbama stopala i istezanjem tela, kao i upoznavanjem sa različitim sportovima u saradnji sa poznatim gradskim klubovima.

Akcenat je i na razvijanju kreativnosti kod mališana?

– Sa decom šijemo, pletemo, kuvamo, sadimo, sve radimo kao prave domaćice i domaćini. Planiran je i svakodnevni boravak u prirodi, zatim posete institucijama grada, kao što su bioskop, pozorište, biblioteka, galerije, muzeji Takođe, upoznaćemo ih sa različitim zanatima i profesijama, kao i posete istim. Organizujemo učešće u kreativnim radionicama i različitim manifestacijama i dešavanjima na nivou grada. Naravno, pored svih ovij aktivnosti imaće vreme za igru i slobodne aktivnosti.

Zašto je Vaša školigrica pravi izbor za mališane?

– Radimo u malim grupama, što nam u velikoj meri olakšava upoznavanje svakog deteta ponaosob i praćenje njihovog razvoja. Akcenat nam je na individualnom potencijalu svakog deteta i njihovom razvijanju. Deca usvajaju strane jezike brzo i lako, ali takođe od najmlađeg doba uče i o drugim kulturama i tako šire svoje vidike. Kroz različite metode učenja, kao što su NTC, Montesori i drugi, razvijaju radoznalost i želju za učenjem, čime vežbaju koncentraciju i fokusiranost na pojave i pojmove.

ZAŠTO ŠKOLIGRICA?

–  česte smene aktivnosti prilagodjene razvojnim mogućnostima i interesovanjima dece;
– razvoj grube i fine motorike i grafomotorike, kao i koordinacije oko – šaka;
–  razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja prilagodjeno uzrastu dece;
– deca se na najbolji način socijalizuju, druže, igraju i borave na otvorenom što je više moguće;
–  sva potrebna nega i pažnja usmerena ka svoj deci podjednako, bez izuzetka;
–  sa decom rade vaspitač i profesori stranih jezika koji poseduju neophodno iskustvo u radu sa decom tog uzrasta.

Školigrica počinje sa radom od 1.07.2021. kao Letnja školica za decu, ali rad će nastaviti i od septembra sa redovnom grupom i po unapred planiranom programu.

-U prijatnom ambijentu sa iskusnim vaspitačem i već dobro poznatim predavačima engleskog jezika, svakog radnog dana, u periodu od 8.00 h do 16.00 h, potrudićemo se da ispunimo vreme vašoj deci korisnim i zanimljivim sadržajima – poručuje Dina Tomašev na kraju razgovora za Ilovezrenjanin.

Broj mesta u grupi je ograničen, a prijave su već u toku. Iskoristite i specijalne cene koje smo pripremili ovog leta za vas.

Za sve dotatne informacije pozovite Centar za jezike Focus na 0600207319.

Text preuzet sa portala   I Love Zrenjanin