Naslovna →  Jezici → Italijanski jezik

Italijanski jezik je, trenutno, jedan od najpopularnijih jezika, pogotovo među mladima. Dobro je poznato da su italijani izuzetno ponosni na svoj jezik, nerado uče druge strane jezike, zato sa italijanima uglavnom možete pričati samo italijanski.
Iako je osnova jezika latinski, pored reči latinskog porekla nailazimo i na germanizme, pa čak i na turcizme. Svojom melodičnošću i laganim izgovorom, italijanski mami i privlači veliki broj ljudi.

U školi Focus, kursevi italijanskog jezika su organizovani na sledeći način: individualni, u malim grupama, intenzivni i poslovni, pri čemu su u skladu sa evropskim jezičkim okvirom
A1 A2/1 A2/2 B1/1 B1/2 B2/1 B2/2 C1/1 C1/2

Svi naši polaznici za vrlo kratko vreme osposobljavaju se za tečno i lako uspostavljanje komunikacije.

Takođe, u našoj školi možete se pripremati za međunarodno priznate ispite CILS i CELI koji se polažu pri Italijanskom kulturnom centru u Beogradu, dva puta godišnje.

Polaznici se prilikom upisa testiraju kako bi se odredio nivo znanja. Tokom trajanja kursa predviđeni su testovi za proveru znanja.

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi italijanskog jezika

Elementarna upotreba jezika A1

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

Elementarna upotreba jezika A2

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika B1

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Samostalna upotreba jezika B2

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Kompetentna upotreba jezika C1

Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Kompetentna upotreba jezika C2

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Italijanski rečnici:

Certifikacija Italijanskog jezika:

Italijanska kultura:

Italija iz dana u dan: