Naslovna →  Jezici → Nemački jezik

Nemački jezik (nem. Deutsche Sprache), je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije.

Nemački jezik je maternji jezik oko sto miliona ljudi u Evropi, odnosno maternji je jezik 13,3% Evropljana, što ga čini jezikom kojim se služi najviše govornika u Evropi bez Rusije, više od francuskog jezika i engleskog jezika.

Koristi se u tri glavna centra: Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

Kao jezik bogatog kulturnog nasleđa i razvijene ekonomije, nemački jezik pruža višestruke mogućnosti za lično i poslovno usavršavanje. Uz savremene metode usvajanja stranih jezika učenje nemačkog je sve popularnije u Srbiji.

U školi Focus kursevi nemačkog jezika su organizovani na sledeći način: individualni, u malim grupama, intenzivni i poslovni, pri čemu su u skladu sa evropskim jezičkim okvirom

  • A1 (A1/1 i A1/2)
  • A2 (A2/1 i A2/2)
  • B1 (B1/1 i B1/2)
  • B2 (B2/1 i B2/2)
  • C1 (C1/2 i C1/2)
  • C2 (C2/1 i C2/1)

Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi nemačkog jezika

Elementarna upotreba jezika A1

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.


Elementarna upotreba jezika A2

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.


Samostalna upotreba jezika B1

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.


Samostalna upotreba jezika B2

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.


Kompetentna upotreba jezika C1

Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.


Kompetentna upotreba jezika C2

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.
U našoj školi se možete pripremati za sticanje međunarodno priznatih diploma Geteovog instituta (Start Deutsch A1, Start Deutsch A2, Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2, Goethe Zertifikat C1, Goethe Zertifikat C2).