Naslovna →  Jezici → Engleski jezik

Pored pasoša, engleski je Vaša najvažnija propusnica za komunikaciju u čitavom svetu. Savremeni engleski jezik je danas lingua franca (jezik koji se koristi u komunikaciji među osobama koje ne govore istim maternjim jezikom). Kao takav, on je svakako broj jedan u svetu i dominantan je jezik međunarodne komunikacije, nauke, poslovanja, avijacije, zabave, medija i diplomatije. Za učenje jezika nisu bitne godine. Bitna je volja i svesnost da je poznavanje jezika deo uspešnijeg nastupa vas kao osobe. Setite se stanja pre 5 godina, kada poznavanje jezika nije bilo značajno kao danas, a zamislite potrebe kroz narednih pet godina. U školi stranih jezika Focus organizuje se nastava engleskog jezika, kako za decu, tako i za odrasle.

Deca, u odnosu na uzrast i predznanje, mogu pohađati nastavu na sledećim nivoima:

  • pre-primary (Kids Club)
  • primary (beginner, post-beginner, pre-int, int);
  • junior (beginner, post-beginner, pre-int, int);
  • secondary (pre-int, int, upper-int);
  • young adult (int, upper-int).

Za odrasle kandidate se, na osnovu predznanja, određuje nivo:

  • elementary (A1/1, A1/2)
  • pre-intermediate (A2/1, A2/2)
  • intermediate (B1/1, B1/2, B1/3)
  • upper-intermediate (B2/1, B2/2, B2/3)
  • advanced (C1/1, C1/2, C1/3)

U našoj školi vrši se i priprema kandidata za sticanje međunarodno priznatih diploma YOUNG LEARNERS (STARTERS, MOVERS, FLYERS), KET, PET, FCE, CAE, CPE (Univerziteta Cambridge), IELTS, TOEFL. Zajednički evropski referentni okvir za učenje, podučavanje i ocenjivanje u nastavi engleskog jezika

Elementarna upotreba jezika A1

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

Elementarna upotreba jezika A2

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

Samostalna upotreba jezika B1

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Samostalna upotreba jezika B2

Kandidat je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove.

Kompetentna upotreba jezika C1

Kandidat je u stanju da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.

Kompetentna upotreba jezika C2

Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razume sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.