Naslovna →  Ispiti Nemački jezik

Škola Focus nudi pripremne kurseve, za polaganje međunarodno priznatih ispita. Svi certifikati iz nemačkog jezika (zeleno polje na tabeli) su klasifikovani po tzv. evropskom referentnom okviru za jezike (na nem. GER* plava polja na tabeli). Certifikati tj. ispiti su podeljeni na 6 nivoa: od A1 do C2, s tim da je A1 početni nivo, a C2 najviši nivo, gde se zahteva gotovo perfektno znanje jezika. U školi Focus se radi po programu koji tačno prati potrebna znanja i veštine za svaki nivo. Za pripremu jednog od nivoa (A1, A2, B1 …) potrebno je preći dva udžbenika. Udžbenici (izdavač je Hueber, naziv je SCHRITTE) po kojima se radi su egzaktno usklađeni sa svim onim što se od polaznika kursa i traži na samom ispitu. Knjige su i koncipirane u saradnji sa ispitnim centrom u kome se polaže.

WiDaF test vrši proveru znanja nemačkog jezika, kao stranog jezika, u situacijama na radnom mestu i u poslovnom okruženju. Namenjen je studentima i zaposlenima kojima je potrebna brza procena i potvrda o posedovanju određenog nivoa znanja nemačkog jezika, kandidatima koji konkurišu za radno mesto za koje se traži poznavanje nemačkog jezika, svima onima koji žele da znaju koji nivo poslovnog nemačkog jezika trenutno poseduju. Kako su jezičke kompetencije podložne promenama preporučuje se ponavljanje WiDaF testa svake dve godine.

 

Stepen po GER*-u Opšte (sveobuhvatno) Omladina Studije Posao

A1  

SD1

Fit 1

A2  

SD2

Fit 2

B1  

B1

B1

B2  

B2

TestDaF

ZDfB

C1  

C1

TestDaF

C2  

C2: GDS

C2: GDS