Naslovna →  Jezici → Ruski jezik

Ruski jezik je jedan od najlepših slovenskih jezika. Na njemu je stvorena ogromna ruska knjizevnost . Poznato je da su na svetu najlepše ruske bajke. To je jezik Gogolja i Puškina, Lava Tolstoja i Dostojevskog, Mendeljejeva, Mičurina, Labačevskog, Andreja Rubljova, Serova, Vasnjecova…

U mnogim sferama ruski jezik se koristi kao službeni ježik: u Ujedinjenim nacijana, u Poštanskom savezu, Studentskom savezu. To je jezik pravoslavne crkve a ne treba zaboraviti ni to da je pre više od pola veka Jurij Gagarin ruskom jeziku odredio i kosmičke dimenzije.

I danas je ruski jezik i više nego aktuelan, u poslovnom svetu i neophodan u celom razvijenom svetu. Sa ekonomske strane gledano, zbog snažnog privrednog razvoja ruske države kao privredno – energetskog činioca, ruski jezik je nezaobilazan faktor svih tih poslova.

Učeći ruski jezik upoznajemo se sa velikom ruskom kulturom i civilizacijom, učimo da je ruski narod naš bratski narod, a ruski jezik pomaže da se bolje upoznamo i ne zaboravimo jedni druge.
U školi “Fokus” mogu se pohađati različiti kursevi ruskog jezika: individualni, grupni, intenzivni… nakon kojih polaznici dobijaju sertifikate nivo: AI/1 , AI/2, BI/1, BI/2, C1, C2.

Elementarna upotreba jezika A1/1

Nivo AI/1 je za polaznike, koji se nikada ranije nisu susretali sa ruskim jezikom. On ih upoznaje sa ruskim alfabetom i fonetskim sistemo, morfološkim pravilima i stilskim lepotama jezika. Polaznici savladaju određeni vokabular, nauče da čitaju i pišu na ruskom jeziku kao i da obave komunikaciju na jednostavne i svakodnevne teme.


Elementarna upotreba jezika AI/2

Nivo AI/2 usavršava kompletnu prozodiju, insistira na finesama u izgovor, stavlja akcenat na karakterističnu intonaciju. Produbljuje vokabular i gramatičke konstrukcije jezika. Polaznik se osamostaljuje da sam priča o sebi, radnom mestu, putovanjima, odmoru, o drugim gradovima i državama koje posetimo.


Samostalna upotreba jezika BI/1

Nivo BI/1 uz proširenje vokabulara i utvrđivanje pravilnog izgovora i pravilne upotrebe gramatičkih i jezičkih fenomena omogućava polazniku da na jednom višem nivou samostalno priča i učestvuje u dijalogu na teme: o sebi , porodica, kuća-stan, rođendan, gradovi, u prodavnici…


Samostalna upotreba jezika BI/2

Nivo BI/2 proširuje vokabular, utvrđuje i proširuje gramatički sistem jezika, što aktivira i utvrđuje jezičke aktivnosti i kompentencije samog polaznika, daje mu mogućnost za realnu komunikaciju sa spontanom upotrebom ruskog jezika i razvijanje osećaja za živi ruski govor.


Kompetentna upotreba jezika C1 i C2

Nivoi C1/ C2 njihov cilj je da se polaznik usavrši u monologu i dijalogu, da učestvuje u diskusiji, da se upoznaje i proučava pročitano, da nauči da sluša i diskutuje o pročitanom i o tome što je čuo. Polaznik se upoznaje sa novom sferom komunikacije i sa novom kurturološkom informacijom. Uključuju se intervjui i veliki broj dijaloga, gde se i sami polaznici uključuju u konkretnu situaciju, dobijaju određene uloge, nova imena ili teme za intervju. Zastupljen je, znači nov stil govora.


Što se tiče pročitanog teksta uče se da izvlače i razumeju informaciju pročitanog.
Za pisani govor važno je istaći da je osnovni zadatak sastavljanje plana prema tekstu, pismeno postavljati pitanja i davati odgovore na njih, izlaganje pročitanog i sastavljanje novih sastava. Ovi nivoi jezika omogućavaju da polaznik slobodno razgovora sa nosiocima jezika, da čita adaptirane tekstove, novine i časopise.