Naslovna →  Ispiti Francuski jezik

 

DELF & DALF

 

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) su zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske. One omogućavaju onima koji uče francuski da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika. Diplome su u skladu sa 6 nivoa, koji su priznati od strane Zajedničkog evropskog okvira za jezike i jedine su diplome francuskog kao stranog jezika, koje su međunarodno ali i zvanično priznate od strane Ministarstva prosvete u Francuskoj . Diplome DELF A1 i A2 su dodeljene početnicima sa osnovnim znanjem francuskog, koji je dovoljan za „preživljavanje“ u svakodnevnim situacijama. Diplome DELF B1 i B2 su dodeljene osobama koje mogu samostalno da koriste jezik i potvrda su dobrog znanja jezika kao i sposobnosti da komuniciraju usmeno i pismeno, pokrivajući široko polje tema u okviru savremenog francuskog jezika. Diplome DALF C1 i C2 su dodeljene osobama sa visokim nivoom znanja, koji su sposobni da tečno i spontano koriste jezik na najvišem nivou kako bi preneli svoje ideje o specifičnim temama, koje sami kandidati izaberu. Kandidati koji su položili DALF C1 ili Dalf C2, su oslobođeni polaganja prijemnog ispita za francuske univerzitete.

 

  • Sve diplome su zasebne što znači da kandidati mogu da polažu DELF ili DALF nezavisno od toga da li su položili prethodne nivoe.
  • Diplome za sve nivoe važe zauvek i međunarodno su priznate.
  • Svaka diploma ocenjuje 4 sposobnosti: usmeno i pisano razumevanje i usmeno i pisano izražavnje.
  • Ispiti su prilagodjeni uzrastu i interesovanjima kandidata.

 

Verzija za juniore (Delf A1, A2, B1, B2): do IV razreda srednje škole. Verzija za sve tipove kandidata (Delf A1, A2, B1, B2, Dalf C1, C2): tematski je više namenjena odraslima. Iako ne postoji starostna granica za polaganje i sticanje ovih diploma, neophodna je izvesna zrelost kandidata, ne samo lingvistička već i intelektualna, na različitim nivoima provere znanja i nije razumno izaći na ispite Delf A1, A2, B1 pre 13-14 godina, na Delf B2 pre 15-16 godina i na Dalf pre 16-17 godina. Dok za Delf A1, A2 i B1, nije neophodna nikakva posebna priprema ona je, zauzvrat, korisna za Delf B2 i obavezna za Dalf, diplome koje potvrdjuju sposobnost kandidata da prati univerzitetsku nastavu u Francuskoj i koje, dakle, podrazumevaju posebne veštine koje lokalni školski sistem ne predvidja svojim nastavnim programom (pisanje formalnog pisma, eseja, sinteze, usmeno izlaganje) Ove napomene su više saveti, a ni u kom slučaju obaveze.

Za sve dodatne informacije posetite

TFI Test nudi međunarodni standard za procenu i određivanje sposobnosti efikasne komunikacije na nezavisnom i naprednom nivou (CEFR A2-C1), u poslovnom i akademskom okruženju. Namenjen je licima kojima je potrebna potvrda o poznavanju francuskog jezika za upis na osnovne, master i doktorske studije (LMD), prilikom zapošljavanja, kao i za proces dobijanja vize.