Slider
Sertifikovani predavači
Kreativna predavanja
Predavanja u prijatnoj atmosferi
100% zagarantovano zadovoljstvo

Pripreme za sticanje međunarodnih sertifikata

Kod nas se možete spremiti za sticanje međunarodno priznatih sertifikata kao što su: Cambridge ESOL, DELF i DALF, CELI I CILS, Goethe Zertifikat, DELE.

Za više informacije pogledajte našu ponudu za Međunarodni ispiti.

Invidualna nastava

U individualnoj nastavi predavač je u prilici da kandidatu pristupi na poseban način u skladu sa njegovim trenutnim znanjem i sposobnostima.

Poslovni kursevi

Prateći trendove prilagodili smo metodologiju rada savremenim svetskim standardima i kreirali smo poslovne kurseve stranih jezika.

Nivoi učenja

Naučite novi strani jezik
Ukoliko ste zainteresovani za učenje jezika u našem centru , molimo Vas da popunite upisnu prijavu