Naslovna →  Ispiti → Engleski jezik

Cambridge ESOL ispiti pružaju široki izbor certifikata, koji najbolje odgovaraju različitim potrebama i sposobnostima polaznika. Cambridge ispiti polažu se, od osnovnog nivoa za početnike, sve do naprednog, za one koji imaju najviši nivo znanja engleskog jezika. Cambridge ESOL certifikati su priznati širom sveta, od strane hiljadu poslodavaca, fakulteta i državnih institucija, kao dokaz o aktivnom korišćenju engleskog jezika. Svake godine, više od 2 miliona ljudi, polaže ove ispite kako bi povećali mogućnosti zaposlenja, nastavili i dopunili svoje školovanje, pripremili sebe za putovanja ili život u inostranstvu, ili zato što žele da u svojoj biografiji imaju  međunarodno priznati certifikat. Svaki nivo procenjuje četiri glavne jezičke sposobnosti: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Posedovanje jednog od ovih certifikata je uspeh i nagrada sama po sebi. Većina Cambridge sertifikata nema rok trajanja, ne moraju se ponovo polagati, oni su uspeh za ceo život. Postoje sledeći Cambridge ESOL ispiti:

Engleski za decu:

YLE (Young Learners English) – Svi Cambridge ESOL ispiti za najmlađe (YLE ) su pažljivo sastavljeni tako da ga deca bezbrižno polažu i da im to predstavlja zadovoljstvo. Većina dece ovaj ispit polaže upravo u školi i ispiti sadrže aktivnosti koje su bliske deci.

 • Ispit YLE poletarci (Starters) je prvi nivo od tri koja postoje za Cambridge ESOL ispite engleskog jezika za najmlađe. Ovaj ispit je namenjen deci koja imaju između 7 i 9 godina i već su imala časove engleskog jezika u školi. Ispit je ispod nivoa A1 Zajedničkog jezičkog okvira Saveta Evrope.
 • Ispit YLE letači (Movers) je drugi nivo od tri koja postoje za Cambridge ESOL ispite engleskog jezika za najmlađe. Ovaj ispit je namenjen deci koja imaju između 7 i 9 godina i već su imala časove engleskog jezika u školi. Ispit je na nivou A1 Zajedničkog jezičkog okvira Saveta Evrope.
 • Ispit YLE piloti (Flyers) je najviši od tri nivoa koja postoje za Cambridge ESOL ispite engleskog jezika za najmlađe. Ovaj ispit je namenjen za decu koja imaju između 10 i 12 godina i već su imala časove engleskog jezika u školi. Ispit je na nivou A2 Zajedničkog jezičkog okvira Saveta Evrope.

Engleski za tinejdžere:

 • KET (Key English Test) je prvi nivo Cambridge ispita i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku A2. Njime se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Ispit oponaša situacije iz realnog života i namenjen je polaznicima čije je vladanje jezičkim veštinama engleskog jezika na osnovnom nivou, potrebnom prilikom putovanja u zemlje engleskog govornog područja.
 • (Preliminary English Test) je drugi nivo Cambridge ispita iz engleskog jezika. U pitanju je ispit srednjeg nivoa koji na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B1. Položen PET ispit ukazuje da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u, uglavnom, očekivanim situacijama u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. Osim glavnih jezičkih veština – čitanje, pisanje, slušanje i govor – PET proverava i poznavanje gramatike i rečnik, i procenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumeva na engleskom jeziku u realnim životnim situacijama.

Opšti engleski:

 • FCE (First Certificate in English) je viši srednji nivo Cambridge ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom UK, kao i svuda u svetu.
 • CAE (Certificate in Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Cambridge ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznakuC1. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja, u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce. Ovaj ispit je dokaz da je Vaš engleski visoko profesionalan.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English) je najviši nivo Cambridge ispita engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. CPE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci, takođe, priznaju ovaj sertifikat. CPE je najnapredniji Cambridge ispit. Namenjen je onima koji koriste engleski u profesionalne i akademske svrhe.

Poslovni kursevi:

 • BEC Preliminary: Početni sertifikat iz poslovnog engleskog (BEC Preliminary) je na nižem srednjem nivou B1 i proverava sve četiri jezičke veštine.
 • BEC Vantage: Srednji sertifikat iz poslovnog engleskog (BEC Vantage) je na srednjem nivou B2 i proverava sve četiri jezičke veštine.
 • BEC Higher: Viši sertifikat poslovnog engleskog (BEC Higher) je na višem srednjem nivou C1 i proverava sve četiri jezičke veštine.
 • ICFE – International certificate in Financial English (B2/C1) je ispit koji pruža priliku profesionalcima iz oblasti finansija i bankarstva da pokažu da su stekli jezičke veštine i znanja koji su im potrebni za ispravno snalaženje u svakodnevnim situacijama na radnom mestu. Cilj ovog ispita je da pruži prvoklasnu kvalifikaciju ljudima širom sveta, koji imaju sposobnost i ambiciju i koji tragaju za uspešnom karijerom u oblasti računovodstva, finansija i menadžmenta.
 • ILEC – The International Legal English Certificate (B2/C1) nastao je kao rezultat potrebe zaposlenih u oblasti prava i advokature. Takođe je podesan za studente prava koji žele da se usavršavaju na polju svoje buduće profesije. ILEC je zasnovan na realističnim zadacima i izazovima sa kojima se profesionalci iz pravnog okruženja svakodnevno susreću. Podesan je za sve studente i profesionalce iz oblasti prava i pravosuđa.
 • IELTS – (International English Language Testing System) ispit osmišljen je tako da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik jezik zvanične komunikacije.Test je zajednički projekat Cambridge ESOL, Britanskog saveta i IDP Education Australia: IELTS Australia. Dizajniran je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene znanja engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine. Univerziteti i poslodavci u mnogim zemljama, uključujući i Veliku Britaniju, Australiju, Novi Zeland, Kanadu i SAD, priznaju IELTS kao dokaz o stepenu poznavanja engleskog jezika. Test je prihvaćen i od strane različitih profesionalnih tela, imigracionih službi i drugih vladinih agencija.Svi kandidati, koji polažu ovaj ispit, dobijaju izveštaj o uspehu i znanju engleskog jezika u vidu ocene od 0 do 9, od najnižeg do najvišeg nivoa. Izveštaj ima pet ocean, jedna za po svaki deo ispita i ukupnu ocenu. Ovaj izveštaj uobičajeno ima važnost dve godine.
 • TOEFL – (Test of English as a Foreign Language) je ispit iz engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika onih govornika kojima engleski nije maternji jezik. Polaganje ovog ispita neophodan je preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija podrazumevaju položen TOEFL ispit. Ovo je, dakle, ispit koji testira sposobnost kandidata da prati nastavu i učestvuje u svim aspektima studentskog života na engleskom jeziku. Fakulteti sami odredjuju broj bodova potreban za upis, a prosečan broj bodova koji se traži podrazumeva visok nivo znanja i ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama. Postoji više načina polaganja TOEFL testa, a ono što je trenutno aktuelno je TOEFL IBT, odnosno interaktivni kompjuterski test koji se radi na internetu. TOEFL test važi dve godine.
 • TOEIC testovi su pouzdana procena posedovanja veština engleskog jezika koji se koristi u poslovnom svetu. Ne testira specijalizovane termine već poslovni jezik potreban za svakodnevni rad. Pitanja u testu simuliraju redovne životne situacije koje su relevantne u svakodnevnom životu i na internacionalnom radnom mestu. Namenjen je onima koji planiraju da se zaposle u inostranstvu, a služi i pri procesu dobijanja viza.