Škola stranih jezika Focus


Zašto baš mi?

U školi stranih jezika Focus organizuju se standardni i intenzivni kursevi engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog, francuskog, mađarskog, ruskog i srpskog jezika. U učionicama, opremljenim najsavremenijom opremom, okupljaju se deca i odrasli spremni da jedni sa drugima podele sva prijatna iskustva stečena kroz aktivan rad na svom obrazovanju. Jer, znanje je neprocenjivo i niko Vam ga ne može oduzeti.

U LC Focus-u se obavlja i pripremna nastava za polaganje Međunarodno priznatih ispita. Naši brojni polaznici, deca i odrasli, uspešno su položili neki od ispita i stekli Kembridž diplome.Sertifikovani predavači
Kreativna predavanja
Predavanja u prijatnoj atmosferi
100% zagarantovano zadovoljstvo

Izaberite kurs koji najbolje odgovara vašim potrebama

Pripreme za sticanje međunarodnih sertifikata

Kod nas se možete spremiti za sticanje međunarodno priznatih sertifikata kao što su: Cambridge ESOL, DELF i DALF, CELI I CILS, Goethe Zertifikat, DELE.

Za više informacije pogledajte našu ponudu za Međunarodni ispiti.

Invidualna nastava

U individualnoj nastavi predavač je u prilici da kandidatu pristupi na poseban način u skladu sa njegovim trenutnim znanjem i sposobnostima.

Poslovni kursevi

Prateći trendove prilagodili smo metodologiju rada savremenim svetskim standardima i kreirali smo poslovne kurseve stranih jezika.

Nivoi učenja


Naša škola je akreditovani ispitni centar za ispite

  • Toefl
  • Widaf
  • Toeic
  • Tfi

Naučite novi strani jezik

Ukoliko ste zainteresovani za učenje jezika u našem centru , molimo Vas da popunite upisnu prijavu